MB “KLINIKA” yra oficialus profesionalios dermakosmetikos “Optimum Derma Aciditate” atstovas ir laikosi gamintojo rekomendacijų platinti “Optimum Derma Aciditate” kosmetiką tik suteikus išsamią specialisto konsultaciją apie  produktus ir jų vartojimą įvairių odos problemų sprendimui. Norint įsigyti „Optimum Drema Aciditate“ produktų, privaloma pirkėjų REGISTRACIJA. Jūsų registracija kartu yra patvirtinimas, kad ODA Klinika specialistai jums suteikė reikalingą konsultaciją apie produktus, jų paskirtį ir vartojimo būdus.

SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos
  Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir www.odaklinika.lt (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.
 2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas
  Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą, banką, iš kurio bus vykdomas apmokėjimas ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą ir pereiti prie mokėjimo“. Sutartis galioja iki visiško pagal šios sutarties taisykles pareigų įvykdymo. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma www.odaklinika.lt el. parduotuvėje.
 3. Pirkėjo teisės ir pareigos
  3.1. Vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais el. parduotuvės Pirkėjai yra:
  3.1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  3.1.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
  3.1.3. juridiniai asmenys;
  3.1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
  3.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  3.3. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
  3.4. Pirkėjui nusprendus nutraukti sutartį ir informavus apie tai Pardavėją, Pirkėjas praranda teisę naudotis preke nuo pranešimo išsiuntimo datos. Pranešimo išsiuntimo data ir laikas nustatomas pagal Pirkėjo pranešimo išsiuntimo laiką. Jei nustatoma, kad prekė buvo vartota (naudota) po pranešimo išsiuntimo, Pardavėjas turi teisę atsisakyti nutraukti sutartį.
 4. Pardavėjo teisės ir pareigos
  4.1. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie apmokėjimą už pasirinktas prekes. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Patvirtinti užsakymą ir pereiti prie mokėjimo” paspaudimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties.
  4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.
  4.3. Pardavėjas pastebėjęs nesąžiningus Pirkėjo veiksmus, turi teisę atšaukti Pirkėjo pateiktą užsakymą ir informuoti apie tai Pirkėją. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.
  4.4. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti el. parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.
  4.5. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
  4.6. Pardavėjas turi sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 5. Atsakomybė
  5.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
  5.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis el. parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  5.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo el. parduotuvėje esančias nuorodas.
  5.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.
 6. Informacijos siuntimas
  6.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu.
  6.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais adresais.
 7. Baigiamosios nuostatos
  7.1. Nutraukus sutartį, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus už grąžinamą tvarkingą prekę per 7 darbo dienas. Atsiskaičius banko kortele, pinigai grąžinami tik į kortelę, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.
  7.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.